Guestbook

2011-04-29: Garabet
@Sultan... improve your history knowledge punk... where were your nation had been befor 1288 in this area ??? don\'t aswer me about this question because I know the answer !! .lol ask, and answer youself ... then you know that the land you are living on is not yours...lol it belongs historically to Armenians and Greeks !!! think what you did in the past... what a huge mistake you\'ve done and continueing till now !!! then come and tell us all the lies that you grown on !!! you are so pathetic !!! SENI SOKER GERI ISTEDIYIM GIBI COMPLE EDERIM
2011-04-28: SULTAN !!
Hermine, 1 - Improve your little brain 2 - Cockroaches also survived million years but they are still cockroaches... Adriano, Listen to Phil Collins and "learn to hear both sides of the story", lad... Michael, How dare can you still speak after what you have done to millions of innocent civil Jewish people, only for their gold and money ? Your ancestors washed their hands with soaps made of human fat ! OPEN YOUR EYES, GUYS, READ OBJECTIVE HISTORY. THE ARMENIAN GANGS RAPED AND KILLED OUR BABIES, ELDERS AND WOMEN, HIT US FROM BACK WHILE WE TRUSTED THEM AND TURNED OUR BACK TO THEM. WE WERE IN A WAR AND THEY HOT FROM BACK AND WE HAD OUR REVENGE ! THAT IS SO SIMPLE...
2011-04-28: JOR
vochinch chi moracvel........
2011-04-28: Hh
we, Armenians, are so proud of our friends!they are spread all over the world....the religion and the nationality don't matter....the heart and the humanity and the feelings matter....I always knew that there are still people who have tears in their eyes when watching those awful images of the starving and naked kids.....I always knew there are hearts still beating for Armenia...THANK YOU FOR YOUR KINDNESS, DEAR GERMAN KIND-HEARTED MAN!!!!
2011-04-26: Michael Hensel
I\'m German. When I think of the Armenian Genocide in 1915, I have a bunch of many different emotions in my breast. First, I am ashamed and furious with both the German government and army command about their miserable role they played in this tragedy. Their attitude not to offend their ridiculous ally was cynical and inhuman. Second, I feel contempt for the actual Turkish government of Tayyip Erdogan who is stupid enough to deny the historical facts - and scheming enough to destroy the monument of reconciliation at the Armenian border. And seen from this point of view, the actual German government of Chancellor Merkel is not better than the Imperial one when flattering Turkey for strategical reasons. But the most painful emotion is the sight of all those poor children suffering and starving to death... When I have watched the movie \"Aghet\" at your commemoration day, my eyes were filled with tears. What have these innocent Armenian children done to those Turkish creatures that they believed to exert such atrocities against them? Have they rebelled, or spied, or shot? The pictures of emaciated children, sitting on the naked soil, waiting silently to lay down and die - it\'s heartbreaking. Nearly thirty years later, history repeated itself: again the faces of starving, apathetic children in dirty rags - this time in Auschwitz or in the Warsaw ghetto. This time, Germans had been the slayers. They had learned the Turkish lesson well. Its subject was: if you wish to kill an entire people, first of all kill their future, their children. At least, we did admit our wrongdoing, we took responsibility and we have learned another lesson, the lesson of humanity. The world is waiting to see the Turkish government and people to overcome their cowardice and go through the same school.... it\'s still open! God bless the Armenian nation
2011-04-26: Adriano
So I can only say that this is very good site. I could find here many interesting historical articles about armenian genocide. I hope this site to help armenian take tair rights over this crime and make nowdayes Turkey to understand that future development can not be made under such heavy crime. God with us, God with Armenia.
2011-04-25: hERMINE hAYRAPETYAN
@Sultan...first;.improve your English!!! hahahaha....second;improve your national pride..you are so scared of us that you can't even type here properly....but we know HOW to be merciful.....SHAME ON YOU !!!!!!!!!!!again..over and over again..we will survive...and we did it..we survived through all those sufferings that you bastards had lead us into......VIVA ARMENIAAAAAAAAAAAAA
2011-04-25: Hermine Hayrapetyan
Shame on Turkey for behaving in this way....he can do nothing but deny the Genocide...but they can't ever deny the beating of our hearts....the heartbeating of those people who feel the pain with us....whole nations are against them..the Turks.....((((( and whole nations of the world are for and with us ..VIVA ARMENIA....SHAME ON TURKEY...
2011-04-25: Սիմոն Հայրապետյան
Ուղարկում եմ իմ բանաստեղծությունը` գրված 1990 թվին ՄՏՈՐՈՒՄՆԵՐ ԾԻԾԵՌՆԱԿԱԲԵՐԴՈՒՄ Մեծ եղեռնի 75 ամյակին Ողջ հայությունն է հավաքվել այսօր Ծիծեռնակների բերդի շուրջբոլոր. Գալիս են ահել, ջահել ու մանկիկ, Ամենքի ձեռքին մի-մի փունջ ծաղիկ: Գալիս են մարդիկ մենակ, խմբերով, Արցունքով լեցուն, կարմրած աչքերով, Ծաղիկ են դնում անմար կրակին, Աղոթում նրանց սուրբ հիշատակին: Ամբողջ աշխարհն է այսօր հյուր գալիս, Ողջ Կիևյանը ոտքով չափ տալիս, Ծիծեռնակների բերդն է բարձրանում Հույսն ու հավատը միշտ վառ իր սրտում: Ու ծածանվում է երկնի կապուտում Կոչը հայերին համայն աշխարհում. «Մենք պետք է կռվենք և ոչ լաց լինենք, Ազգի կորուստը զենքով ետ բերենք»: Այո, դա ճիշտ է: Հերիք լաց լինենք Ու աղիողորմ արտասուք թափենք: Չէ որ լացելով, արցունք թափելով Ոչինչ չենք անի աստծուն կանչելով: Բայց ինչ էլ անենք, չարժե մոռանալ, Որ առանց խելքի հեռու չենք գնա, Ու նաև պետք է, պետք է հասկանալ, Որ մեզնից հետո գործը պիտ մնա: Ու հանուն դրա պետք է խելքի գանք, Հերիք իրար դեմ միշտ դաժան լինենք, Թե չէ մի օր էլ նրան կհասնենք, Որ մենք մեր տունը ներսից կքանդենք: 24.04-02.05.1990թ. Երևան-Լենինական
2011-04-25: Ko.Ma
just can say one thing....shame on turkey!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2011-04-24: Arsen Arushanyan
Արևմտյան Հայաստանը մերն է լինելու, և միայն մեր համերաշխությամբ այն ետ կբերենք:
2011-04-24: SULTAN !!
HEY ...YANS ! DON'T YOU GET BORED OR HATE YOURSELVES, EVERY YEAR THE SAME BORING SONG ?!! HOW PITY, SHOWING ALL THOSE EFFORTS, SPENDING SUCH MONEY TO BRIBE PEOPLE AND CAN NOT SUCCEED IN EVEN MAKING THEM SAY A SINGLE WORD ! OH NO, I FORGOT, YOU W'ONT HATE YOURSELF, AS, THE HATE TO US MAKES YOU A NATION ! YOU DON'T HAVE ANY OTHER ISSUE THAT YOU NATION IS GOOD AT ! CHECK YOUR GRP AND WEALTH STATS ! WE WILL BE IN G-5 IN 2025 AND WHERE WILL YOU BE ? EVERY YEAR, YOU DON'T FEEL SHAME TO BRIBE PEOPLE TO AGREE YOUR POOR OPINIONS ! BE A MAN ABOUT IT AND PROVE THEM IF YOU CAN ETHICALLY ! YAŞASIN AZERBAYCAN, YAŞASIN TÜRKMENİSTAN, YAŞASIN KIRGIZİSTAN, YAŞASIN KAZAKİSTAN VE ÖZBEKİSTAN, YAŞASIN TÜRK KARDEŞLİĞİ !
2011-04-24: FISK
ՃԱՆԱՉՈՒՄ
2011-04-24: Lili
Xeloq joxovurd ,turqian petq e ir nersic qandel .Isk es karcum em Hay azgi mej shat xelaciner kan vor karox en da anel,mtaceq dra masin ,,te che qani gna turqian khzorana
2011-04-24: Artashes
Es hay em ev dzgtum em chshmartutyan @ndunman@
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34